BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"Seasons restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

Seasons restaurant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pory roku restauracja
  1. season rzeczownik + restaurant rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All 29 men and 10 women, tired but very pleased, sat in the largest private room at the Four Seasons restaurant.

powered by  eTutor logo