"Season sprinkles" — Słownik kolokacji angielskich

Season sprinkles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szczypty pory roku
  1. season rzeczownik + sprinkle czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Season to taste with salt and pepper, sprinkle with mint and serve.

    Podobne kolokacje: