"Season runs" — Słownik kolokacji angielskich

Season runs kolokacja
Popularniejsza odmiana: season runs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku biegnie
  1. season rzeczownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The season ran through the summer and fall of 1963.

    Podobne kolokacje: