BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"Season award" — Słownik kolokacji angielskich

Season award kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nagroda pory roku
  1. season rzeczownik + award rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The end of season awards were held on 9 December 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo