"Sacred Way" — Słownik kolokacji angielskich

Sacred Way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Święta Droga
  1. sacred przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There were cheers; all heads turned towards the Sacred Way.

    Podobne kolokacje: