"SMS" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "SMS" po polsku

"SMS" — Słownik kolokacji angielskich

text message kolokacja
  1. text rzeczownik + message rzeczownik = wiadomość SMS, SMS
    Bardzo silna kolokacja

    A text message to +54 9 11 1234 5678 may not go through.

"SMS" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "SMS" po angielsku

sheet metal screw , SMS (skrót)

rzeczownik
  1. wkręt do blach, blachowkręt

Smith-Magenis syndrome , SMS (skrót)

rzeczownik
  1. zespół Smith-Magenis (zespół wad wrodzonych)

Short Message Service , SMS (skrót)

rzeczownik
  1. usługa SMS

Powiązane zwroty — "SMS"

rzeczownik
smishing , SMS phishing = smishing (wyłudzanie poufnych danych przez wiadomości SMS)

powered by  eTutor logo