"Russian prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

Russian prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjski więzień
  1. Russian przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They returned twenty minutes later with two or three hundred Russian prisoners.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo