"Romanian word" — Słownik kolokacji angielskich

Romanian word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rumuńskie słowo
  1. Romanian przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The indirect Slavic influence on Romanian words and expressions is also important.

    Podobne kolokacje: