"Romanesque design" — Słownik kolokacji angielskich

Romanesque design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Romański projekt
  1. Romanesque przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is a cozy round-arched Romanesque design of sandstone and brick.

    Podobne kolokacje: