"Rockaway Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Rockaway Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rockaway Plaża
  1. Rockaway rzeczownik + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    Rockaway Beach was connected by train to Portland in 1912.

    Podobne kolokacje: