"Religious Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Religious Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: religious woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Religijna Kobieta
  1. religious przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Little is known about her mother other than she was a very religious woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo