"religious woman" — Słownik kolokacji angielskich

religious woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): religijna kobieta
  1. religious przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Little is known about her mother other than she was a very religious woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo