PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"REM stage" — Słownik kolokacji angielskich

REM stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Etap REM
  1. rem rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Partial paralysis can also occur in the REM stage of sleep (see:Sleep paralysis).

    Podobne kolokacje: