"Project Hope" — Słownik kolokacji angielskich

Project Hope kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadzieja projektu
  1. project rzeczownik + hope rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is now a conference center owned by Project Hope.

    Podobne kolokacje: