"Prison Reform" — Słownik kolokacji angielskich

Prison Reform kolokacja
Popularniejsza odmiana: prison reform
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Reforma penitencjarna
  1. prison rzeczownik + reform rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There, he spent much of his time on public interest work, largely prison reform.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo