"prison reform" — Słownik kolokacji angielskich

prison reform kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reforma penitencjarna
  1. prison rzeczownik + reform rzeczownik
    Silna kolokacja

    There, he spent much of his time on public interest work, largely prison reform.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo