"Prison Commissioner" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komisarz więzienny
  1. prison rzeczownik + commissioner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1852, the California Legislature bought twenty acres at the tip of the rancho, where the Board of Prison Commissioners planned to build a state prison.