"Port Vila" — Słownik kolokacji angielskich

Port Vila kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Vila portowa
  1. port rzeczownik + Vila rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The drink is now produced in a factory on the outskirts of Port Vila, the country's capital.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo