ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Port Victoria" — Słownik kolokacji angielskich

Port Victoria kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiktoria portowa
  1. port rzeczownik + Victoria rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its seat is the town of Port Victoria in Seychelles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo