"Port Gibson" — Słownik kolokacji angielskich

Port Gibson kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gibson portowy
  1. port rzeczownik + gibson rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is more than one Port Gibson, as company members were soon to realize.

    Podobne kolokacje: