Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"Petrol price" — Słownik kolokacji angielskich

Petrol price kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cena benzyna
  1. petrol rzeczownik + price rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then again on December 3, petrol prices were reduce further.