"Pennsylvania Transfer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pensylwania Transfer
  1. Pennsylvania rzeczownik + transfer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Under the Pennsylvania Transfer and Articulation Agreement, many Pennsylvania colleges and universities accept these credits for students who transfer to their institutions.

powered by  eTutor logo