"Paradise Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Paradise Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Raj Plaża
  1. paradise rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have since divorced, although they have since worked together, including acting together in Paradise Beach.

    Podobne kolokacje: