"Pakistani prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

Pakistani prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pakistański więzień
  1. Pakistani przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The incident also prompted a demand for repatriation of Pakistani prisoners in India who have served their sentence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo