"Oregon Trail" — Słownik kolokacji angielskich

Oregon Trail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oregon Szlak
  1. Oregon rzeczownik + trail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She would have been comfortable a hundred years ago, stumbling down the Oregon trail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo