"Nurses Association" — Słownik kolokacji angielskich

Nurses Association kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pielęgniarki Związek
  1. nurse rzeczownik + association rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many nurses put in 50 or even 60 hours a week, according to the American Nurse Association.

powered by  eTutor logo