"News hacks" — Słownik kolokacji angielskich

News hacks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości cięcia
  1. news rzeczownik + hack czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another revelation, also reported by the Guardian, was that the News of the World may have hacked into the phones of the relatives of dead soldiers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo