"Muslim woman" — Słownik kolokacji angielskich

Muslim woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Muzułmańska kobieta
  1. Muslim przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The bill would also protect the rights of Muslim women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo