KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Ministry of Technology" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ministerstwo Techniki
  1. technology rzeczownik + ministry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then created the Ministry of Science and Technology that took over most of its powers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo