BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Major Baseball announces" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny Baseball ogłasza
  1. baseball rzeczownik + announce czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On July 19, 2010, Major League Baseball announced Weber's 100-game suspension for having failed a drug test for the third time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Major Baseball announces" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Major Baseball announces" po angielsku

rzeczownik
Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu)

powered by  eTutor logo