"Lonely Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Lonely Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: lonely woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Samotna Kobieta
  1. lonely przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I looked at her and knew what it was like to love a lonely woman to death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo