"lonely woman" — Słownik kolokacji angielskich

lonely woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samotna kobieta
  1. lonely przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I looked at her and knew what it was like to love a lonely woman to death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo