"Likely Lad" — Słownik kolokacji angielskich

Likely Lad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Potencjalny Chłopak
  1. likely przymiotnik + lad rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But at least the guys that interview him will get a sense of whether he's a likely lad.

    Podobne kolokacje: