ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Legislative election" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: legislative election
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ustawodawcze wybory
  1. legislative przymiotnik + election rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The most recent legislative election now is the 2007 one.

powered by  eTutor logo