"League of Legends" — Słownik kolokacji angielskich

League of Legends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga Legend
  1. legend rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is currently a game designer for League of Legends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo