"Latvian word" — Słownik kolokacji angielskich

Latvian word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łotysz słowo
  1. Latvian przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Examples of Latvian words and phrases (with sound)

    Podobne kolokacje: