"Late news" — Słownik kolokacji angielskich

Late news kolokacja
Popularniejsza odmiana: late news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Późne wiadomości
  1. late przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    People can meet here, talk about the latest news in town, read the paper.

    Podobne kolokacje: