"Large truck" — Słownik kolokacji angielskich

Large truck kolokacja
Popularniejsza odmiana: large truck
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży samochód ciężarowy
  1. large przymiotnik + truck rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At that point, a large truck had started up from the side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo