"Large Animal" — Słownik kolokacji angielskich

Large Animal kolokacja
Popularniejsza odmiana: large animal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże Zwierzę
  1. large przymiotnik + animal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He called all the animals, large and small, during the night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo