"Justice Oconnor" — Słownik kolokacji angielskich

Justice Oconnor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sprawiedliwość Oconnor
  1. justice rzeczownik + Oconnor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Justice O'Connor is in an unusual position of her own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo