TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"Jun." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Jun." po angielsku

June **** , Jun. (skrót)

rzeczownik
 1. czerwiec [policzalny lub niepoliczalny]
  They're getting married in June. (Oni biorą ślub w czerwcu.)
  My birthday is in June. (Moje urodziny są w czerwcu.)
  Summer holidays start in June. (Wakacje zaczynają się w czerwcu.)
przymiotnik
 1. czerwcowy
  June mornings are usually sunny. (Czerwcowe poranki są zazwyczaj słoneczne.)
  She dreamt of a June wedding. (Ona marzyła o czerwcowym ślubie.)

junior , *** , Jr (skrót) BrE ** , Jnr (skrót) BrE , Jr. (skrót) ** , jun. (skrót)

Junior with Junior? obrazek do "junior" po polsku
rzeczownik
 1. junior, jr (skrót)
  John had his father's name, so everyone called him junior. (John miał takie samo imię jak jego ojciec, więc wszyscy mówili na niego junior.)
  This is Andrew junior, my son. (To jest Andrew junior, mój syn.)
 2. uczeń szkoły podstawowej  BrE
  My son is a junior. (Mój syn jest uczniem szkoły podstawowej.)
  All juniors should wear uniforms. (Wszyscy uczniowie szkół podstawowych powinni nosić mundurki.)
  My brother is a junior but he's really smart. (Mój brat jest uczniem szkoły podstawowej, ale jest naprawdę mądry.)
 3. uczeń przedostatniej klasy szkoły średniej lub student przedostatniego roku college'u  AmE
  He was a high school junior when his mother moved the family to Chicago. (Był w przedostatniej klasie szkoły średniej kiedy jego matka podjęła decyzję o przeprowadzce rodziny do Chicago.)
  I'm a college junior, I'll graduate next year. (Jestem studentem przedostatniego roku college'u, w przyszłym roku otrzymam dyplom.)
 4. pracownik niższego szczebla
  Juniors are not allowed to eat lunch with the seniors. (Pracownicy niższego szczebla nie mogą spożywać lunchu wraz z pracownikami wyższego szczebla.)
  I'm a junior but I think I'll get promotion soon. (Jestem pracownikiem niższego szczebla, ale myślę, że niedługo dostanę awans.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. niższy rangą
  I don't have to listen to you, you are a junior. (Nie muszę ciebie słuchać, jesteś niższy rangą.)
  He's only a junior assistant. (On jest tylko asystentem niższym rangą.)
  przeciwieństwo: senior
 2. młodszy
  As a result he became a junior officer in 1882. (W efekcie został młodszym oficerem w 1882 roku.)
  He was a junior secretary of Winston Churchill. (On był młodszym sekretarzem Winstona Churchilla.)
 3. podwładny  BrE
  Juniors have to listen to the supervisors. (Podwładni muszą słuchać się przełożonych.)
  You're my junior and you have to do what I tell you to do. (Jesteś moim podwładnym i musisz robić to, co ci każę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.