TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

junior / Jr / Jnr / Jr. / jun. = junior, jr (skrót)

Junior with Junior?

Źródło: http://www.chessninja.com/dailydirt/2006/07/

junior, jr (skrót)

junior , Jr (skrót) BrE , Jnr (skrót) BrE , Jr. (skrót) , jun. (skrót) = junior, jr (skrót)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

John had his father's name, so everyone called him junior. = John miał takie samo imię jak jego ojciec, więc wszyscy mówili na niego junior.