"Japanese woman" — Słownik kolokacji angielskich

Japanese woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Japonka
  1. Japanese przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A Japanese woman came to see him and he went off with her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo