"Italian garden" — Słownik kolokacji angielskich

Italian garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Włoski ogród
  1. Italian przymiotnik + garden rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "An Italian garden is really a state of mind," she argues.

    Podobne kolokacje: