"Indian Premier League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Indyjskie Premier League
  1. Indian przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That was the great thing about the Indian Premier League.

    Podobne kolokacje: