"Inch Nail" — Słownik kolokacji angielskich

Inch Nail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cal Paznokieć
  1. inch rzeczownik + nail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Is banging a six inch nail through your forehead a rite of passage?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo