"Image begins" — Słownik kolokacji angielskich

Image begins kolokacja
Popularniejsza odmiana: image begins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obraz zaczyna się
  1. image rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The image in the center began to move to the side.

    Podobne kolokacje: