"Hungarian word" — Słownik kolokacji angielskich

Hungarian word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Węgierskie słowo
  1. Hungarian przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There's a Hungarian word for his state of mind, lidercnyom6s, meaning dread, depression, nightmare.

    Podobne kolokacje: