"Hope Street" — Słownik kolokacji angielskich

Hope Street kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadzieja Ulica
  1. hope rzeczownik + street rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The association raised money in 2006 for a small park on Hope Street.

    Podobne kolokacje: