"Homeless Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Homeless Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: homeless woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bezdomna Kobieta
  1. homeless przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We are going to take some of these homeless young women with children and try to see what love can do for them."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo